Kuglekrav - DS EN ISO 14122-2


Download vejledning om kuglekrav


Af sikkerhedsmæssige grunde kan der være stillet krav til hulstørrelser i ristedæk i forskellige konstruktioner. Dette gøres for at forhindre, at der falder emner ned igennem dækket og skader personer, der færdes nedenunder.

CEN standarden DS/EN ISO 14122-2, pkt. 4.2.4.4
“Arbejdsplatforme og gangbroer” omhandler dette emne:

4.2.4.4 : Farer forårsaget af nedstyrtende genstande

a) Gulvbeklædning

Generelt har risikovurderingen indflydelse på valget af åbne gulvbeklædninger på arbejdsplatforme eller gangbroer:

- Åbningerne i beklædningen på en arbejdsplatform eller en gangbro må ikke være større, end at en kugle med en diameter på 35 mm ikke kan falde igennem.

- Åbningerne i belægninger over et sted, hvor personer arbejder, i modsætning til steder, hvor personer færdes lejlighedsvist, må ikke være større, ende at en kugle med en diameter på 20 mm ikke kan falde igennem, medmindre samme sikkerhed er tilvejebragt med egnede midler.

I tilfælde, hvor risikovurderingens konklusion er, at faren for, at genstande eller andre materialer falder ned fra eller gennem belægningen, er større end faren for at glide, falde osv., må belægningen ikke have nogen åbninger.

b) Samlinger

Mellem gulvbeklædningens kanter og tilstødende konstruktionsdele eller åbninger i kanten, der er nødvendige af hensyn til elementer, der skal passes ind i åbningerne, fx rørføringer, beholdere eller understøtninger, er en tåplade nødvendig, hvis afstanden mellem gulvbeklædningen og delen er større end 30 mm.


Download vejledning om kuglekrav


 

Stil et spørgsmål

Hovedkontor
PcP. A/S | 97 13 12 00

PcP. A/S
Sverigesvej 2-4
DK-7480 Vildbjerg

Pladeriste
Profilriste
Plankeriste
Hulriste

Billige gitterriste
Indgangsriste

Køreriste

Trappetrin
Lejdertrin
Stødtrin
Svejsetrin

Rækværk
   Følg PcP. på Facebook   Følg PcP. på LinkedIn   Følg PcP. på YouTube   Følg PcP. på Twitter   Følg PcP. på Google+

PcP. A/S    ·   Sverigesvej 2-4   ·   DK-7480 Vildbjerg   ·   Tlf.: +(45) 97 13 12 00   ·   E-mail: info@pcp.dk   ·   Fortrolighedspolitik